Termo-Izolacioni Materijali

Lepenka-presovan karton od 850˚C i 1200˚C (bezazbestne izolacione ploče);
Stakleno platno; Staklene trake; Keramičko platno; Keramičke trake;
Keramička vuna, papir, ploče, Tehnički filc


Lepenka

Lepenka je izolaciona ploča bezazbestnih i keramičkih vlakana. Proizvodi se od neorganskih i organskih mineralnih vlakana. Lepenka je veoma pogodna za izradu panela i zaptivača u različitim dimenzijama i oblicima, koji se koriste kao termoizolator pri visokim temperaturama. Primena: toplotna izolacija u železarama,livnicama, staklarama,za izolaciju toplotnih kotlova,bojlera,gorionika, sušara i na svim mestima gde treba temparaturna izolacija.
Temperatura : do 850˚C i 1200˚C
Dimenzije: Tabla 1000x1000 mm
Debljine: 3.0; 4.0; 5.0; 8.0; 10.0;
Boja: bela ili siva. 


Keramicko Platno

Keramičko platno

Platno je izrađeno od kvalitetnih keramičkih vlakana. Prema zahtevu kupca može biti ojačano staklenim predivom ili inkonel žicom. Predstavlja odličan toplotni i elektro izolator. Odlikuje se otpornošću na visoke temperature

Primena: Upotrebljava se kao zaptivni materijal kod peći za visoke temperature, izolacija cevi u procesu proizvodnje u petrohemiji, izolacija kablova i cevi goriva, termoelektranama,toplanama…

Medijum: Otporno je na paru, ulje, alkalne rastvore, većinu kiselina, rastvarače…

Maksimalna temperatura: 800˚C ojačano staklom; 1100˚C ojačano sa žicom;
Debljina platna: 1,5 - 5,0 mm
Širina platna: 1000 mm, dužina rolne 15-30 mKeramicka Traka

Keramičke trake


Trake su izrađene od kvalitetnih keramičkih vlakana. Prema zahtevu kupca mogu biti ojačane staklenim predivom ili inkonel žicom. Predstavlja odličan toplotni i elektro izolator. Odlikuje se otpornošću na visoke temperature

Primena:Upotrebljava se kao zaptivni materijal kod peći za visoke temperature, izolacija cevi u procesu proizvodnje u petrohemiji, izolacija kablova i cevi goriva…

Medijum: Otporno je na paru, ulje, alkalni rastvori, većina kiselina, rastvarače…

Maksimalna temperatura: 800˚C ili 1100˚C ojačana sa inkonel žicom;
Debljina platna: 1,5 - 30,0 mm
Širina trake: 30-100 mmStakleno platno i trake


Stakleno Platno

Stakleno platno je tkani materijal proizveden od kvalitetnog staklenog prediva. Predstavlja odličan toplotni i elektro izolator. Stakleno platno odlikuje visoka zatezna čvrstoća sa izuzetnom otpornošću na istezanje i otpornošću na kidanje. Staklena platna su otporna na vatru, nisu zapaljiva i nisu podložna propadanju pod uticajem vlage. Koristi se u zameni za azbestno platno.
Primena: kao zavesa za zavarivanje, kao toplotna zaštita (vatrostalna ćebad), za toplotnu izolaciju cevi, prirubnica i ventila, kotlova, kompenzatora, brodova, kao zaptivni materijal…
Medijum: Otporno je na ulje, mnoge kiseline i baze, rastvarače…

Maksimalna temperatura: radna 550°C, trenutna 800°C.
Gustina (g/m3): 200 - 1800. pH vrednost: 5 - 11.
Debljina: 1,5; 2; 3 mm. Širina: 1000 mm, dužina rolne: 20 - 30 m.
Staklena Traka

Staklena traka je tkani materijal proizveden od kvalitetnog staklenog prediva. Predstavlja odličan toplotni i elektro izolator. Staklene trake odlikuje visoka zatezna čvrstoća sa izuzetnom otpornošću na istezanje i otpornošću na kidanje. Staklene trake su otporne na vatru, nisu zapaljive.
Primena: izolacija i obloga cevi i kablova, ventila, prirubnica, izolacija na vratima peći i pećnica, kotlova, protivpožarnih industrijskih dimnjaka… Medijum: Otporne su na ulje, rastvarače i većinu hemikalija.

Maksimalna temperatura: radna 550°C, trenutna: 700°C.
Gustina (g/m3): 1,4 - 1,8. pH vrednost: 5 - 11.
Debljina: 2 - 5 mm. Pakovanje: rolne od 20 do 30 m.


Staklene samolepljive trake su izrađene od bezalkalnih staklenih vlakana E tipa. Fleksibilne, dimenzionalno stabilne, visoke zatezne jačine i nezapaljive. Medijum: Otporne su na većinu hemikalija. Primena: Termička i elektro izolacija pri visokim temperaturama za peći, kamine, šporete itd.

Temperatura: radna 500°C, trenutna: 800°C. pH vrednost: 3 - 12.
Dimenzije: 10 x 2mm - 25m/kotur; 20 x 0.2mm - 100m/kotur; 20 x 1.5mm - 25m/kotur.