Tehnička guma

Guma u rolni (SBR, NBR, EPDM, Viton, Silikonska guma); Guma u ploči dimenzija 10-25 mm


Tehnicka Guma

Guma u rolni i ploči

Upotrebljavaju se kao podne ploče, zaptivni materijal, dihtung ploče u dodiru sa vazduhom, vodom, naftom i derivatima nafte, organskim i neorganskim rastvaračima.

Primenjuju se za oblaganje prostorija, hala, kao mehanička zaštita tvrdih delova od udara, zaštita od buke i vlage.

Iz njih se isecaju razni ulošsci, zaptivači, podmetači, membrane.

Tvrdoća: 50-70 Sh
Dimenzija rolne: 1200x10 m i 1500x10 m
Debljine: 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 8.0; 10.0
Dimenzija ploče: 1000x1000 mm
Debljine: od 10 do 25 mm
SBR Guma (standardni kvalitet)
NBR guma (uljno-otporan kvalitet): -30/+100 C0
EPD guma (kiselo-otporan kvalitet): -45/+130 C0