Zaptivne pletenice

Staklena pletenica; Staklena grafitna pletenica; Pletenica od ekspandiranog grafita; Pletenica od ekspandiranog grafita sa inconel žicom; Teflonska pletenica; Teflonska grafitna pletenica; Pamučna suva pletenica; Pamučna lojana pletenica; Pamučna grafitna pletenica; Keramička pletenica; Keramička pletenica sa žicom; Aramidna pletenica; Ramie pletenica; Kynol pletenica 


staklena Pletenica

Staklena pletenica

Pletenice od staklenih vlakana su idealna zamena za azbestne pletenice. Staklena vlakna su visokokvalitetna sa odličnim karakteristikama: visoka čvrstoća, odlična otpornost na temperature, niska gustina, niska toplotna provodljivost, dobra izolacija, nezapaljiva su, ne prenose vatru, vrlo dobar električni izolator.
Primena: Pletenica se koristi za termičku, hemijsku i zvučnu izolaciju, kod opreme za transport fluida, kotlova, vrata peći, rerni, bojlera, požarnih vrata… Primenjuje se u različitim industrijskim aplikacijama kao što su: čeličane i livnice, staklare, ciglane, sušare, metaloprerađivačka industrija, industrija kotlova, peći i grejne opreme, hemijskoj i prehrambenoj industriji, građevinarstvu.
Medijum: voda, para, masnoća, ulja, alkalni rastvori.

Pletenica može biti: kvadratnog; okruglog; pravougaonog preseka.
Dimenzije: od 4x4 do 100x100.
Temperatura: do 550°C. Gustina (g/cm3): 0,9 - 1,1. Ph vrednost: 5 - 11.


StGr Pletenica

Staklena grafitna pletenica

Pletenica od bezalkalnih staklenih vlakana, impregnirana specijalnim grafitnim premazom. Ova kombinacija obezbeđuje visoku gustinu i dobru fleksibilnost. Sadrži visok procenat grafita koji joj daje dobru hemijsku otpornost, klizne i toplotno provodne karakteristike. Idealna zamena za azbestnu grafitiranu pletenicu.
Primena: Pletenica se primenjuje za statičko zaptivanje poklopaca, otvora, vrata kod postrojenja, mašina, aparata, peći sa visokom temperaturom. Pletenica se primenjuje kod pumpi, ventila u hemijskoj i petrohemijskoj industriji kao i u opštoj industriji...
Medijum: Voda, para, maziva, toplih fluida, gasova, u fabrikama gde se radi sa puno prašine, rastvarači, ulja, blage kiseline…

Pletenica može biti: Kvadratnog; Okruglog; Pravougaonog preseka.
Dimenzije: od 4 x 4 do 50 x 50 mm.
Temperatura: do 550°C. Gustina (g/cm3): 1,1 - 1,3. Ph vrednost: 2 - 12.


Pletenica od ekspandiranog grafita

Pletenica je izrađena od čistog ekspandiranog grafitnog prediva, ojačana sa dodatkom inhibitora protiv korozije. Glavne karakteristike ekspandiranog grafita su: vrlo nizak koeficijent frikcije, temperaturna otpornost, velika toplotna provodljivost i dobra kompresibilnost. Fleksibilna je, ne haba osovinu, laka je za ugradnju i sa odličnim zaptivnim karakteristikama pri vrlo malim silama pritezanja. Otporna je na većinu hemijskih medija.
Primena: Ovaj tip pletenice nalazi najširu primenu kod rotacionih pumpi i ventila. Takođe, služi za zaptivanja u prisustvu pare, kućištima bojlera u hemijskoj industriji, energetskim postrojenjima i mnogim drugim industrijskim granama, gde se u radnom postupku javljaju hemijski korozivni mediji i abrazivne čestice jer je hemijski inertna.
Medijum: Voda, para, goriva, mineralna i sintetička ulja, otpornost na većinu hemijskih medija.

Dimenzije: od 4 x 4 do 50 x 50 mm. Temperatura: -240°C do 650°C.
Pritisak: Rotacione pumpe - 30 bar, Klipne pumpe - 100 bar, Armature - 180 bar. Gustina (g/cm3): 1,2 - 1,4. Ph vrednost: 0 - 14.


Pletenica Grafitna

Pletenica od ekspandiranog grafita sa inconel žicom

Pletenica je izrađena od čistog ekspandiranog grafita, ojačana sa Inconel žicom sa dodatkom inhibitora protiv korozije. Ekspandirani grafit ojačan žicom daje pletenici povećanu otpornost na pritisak uz očuvanu dimenzionalnu stabilnost i fleksibilnost. Glavne karakteristike ekspandovanog grafita su: vrlo nizak koeficijent frikcije, temperaturna otpornost, velika toplotna provodljivost i dobra kompresibilnost. Fleksibilna je, ne haba osovinu, laka je za ugradnju i sa odličnim zaptivnim karakteristikama pri vrlo malim silama pritezanja. Otporna je na većinu hemijskih medija.

Primena: Ovaj tip pletenice je posebno namenjen za zaptivanje ventila pri teškim uslovima gde su prisutne visoke temperature i pritisci. Korišćenje ove pletenice je u vidu srednjih prstenova u zaptivnom setu ventila. Odlična je zamena za azbestne pletenice. Koristi se u postrojenjima za tretiranje vode, hemijskoj i petrohemijskoj industriji, elektranama, rafinerijiama, termoelektranama, pogodna za parne armature u energetici.
Medijum: Voda, para, goriva, mineralni i sintetička ulja, otpornost na većinu hemijskih medija.

Dimenzije: od 4 x 4 do 50 x 50 mm. Temperatura: -240°C do 650°C.
Pritisak: 400 bar. Gustina (g/cm3): 1,2 - 1,4. Ph vrednost: 0 - 14.


Teflonska Pletenica

Teflonska pletenica

Pletenica je izrađena od teflonskih vlakana izvučenih od čiste teflonske smole. Standardno teflonsko predivo sa disperzijom i uljem daje pletenici nizak koeficijent frikcije, mekoću, fleksibilnost i neporoznost. Pruža odlične zaptivne karakteristike pri sasvim malom pritezanju.

Primena:Ovaj tip pletenice nalazi primenu u prehrambenoj industriji, šećeranama, klanicama, zatim u fabrikama lekova, papirnoj industriji i drugim tehnološkim postupcima gde se zahteva otpornost na koroziju i čistoća. Posebno je namenjena za zaptivanje kod rotacionihih centrifugalnih pumpi.
Medijum: Karakteristična je njena izvanredna hemijska otpornost: organske i neorganske kiseline, masti, ulja, amonijak i mnoge druge hemikalije.

Temperatura: -100°C do 260°C.
Pritisak: Rotaciono - 15 bar; Naizmenično - 100 bar;Statičko (Ventil) - 200 bar.
Gustina (g/cm3): 1,55 - 1,75. Ph vrednost: 0 - 14.


Tef Grafitna Pletenica

Teflonska grafitna pletenica

Pletenica je proizvedena od kombinovanog grafit-teflonskog prediva, impregniranog teflonskom disperzijom i finim grafitnim prahom. Ima konzistentnu visoku toplotnu provodljivost, i kao takva obezbeđuje efikasno zaptivanje pogovotvo na visokim temperaturama i brzinama.
Primena: Koristi se kao dinamička zaptivka u radnim uslovima sa velikom brzinom protoka fluida i velikom linearnom brzinom klizanja (oko 16 m/s). Ima široku primenu kod zaptivanja pumpi, ventila, klipnih i rotirajućih osovina, za mešalice i agitatore. Može se bezbedno koristiti za zaptivanje kod hemijskih pumpi.
Medijum: Otporna je na vodu, paru, naftne derivate, biljna ulja i rastvarače. Koristi se u kiselim i baznim sredinama, ugljovodonicima i velikoj većini drugih hemikalija.

Temperatura: -100°C do 280°C.
Pritisak: Rotaciono - 30 bar; Naizmenično - 200 bar;Statičko (Ventil) - 250 bar.
Gustina (g/cm3): 1,2 - 1,4. Ph vrednost: 0 - 14.


Pamucna Pletenica

Pamučna suva pletenica

Pletenica izrađena od kvalitetnih pamučnih vlakana. Fina pamučna celulozna vlakna daju pletenice odličnog kvaliteta pogodne za zaptivanje tamo gde je potrebna čistoća redina i medija.
Primena: Pletenica je namenjena za zaptivanje kod pumpi malih brzina i za zaptivanje poklopaca i vrata u farmaceutskoj industriji, industriji hrane i sanitarnih uređaja.
Medijum: Pletenica je pogodna za zaptivanje kod tople i hladne vode. Neotporna je na kiseline i druge agresivne supstance.

Dimenzije: od 4 x 4 do 50 x 50 mm.
Temperatura: 130°C. Pritisak: Rotaciono - 5 bar; Statičko (Ventil)- 60 bar.
Ph vrednost: 6 - 8.


Pamučna lojana pletenica

Ova pletenica je izrađena od pamučnog prediva, prethodno natopljenog mašću. Fleksibilna je, otporna i laka za rukovanje. Mazivo znatno povećava klizne osobine pletenice smanjujući joj koeficijent trenja.
Primena: Mesta izložena trenju pri nižim pritiscima gde je potrebna apsolutna čistoća.
Medijum: Topla i hladna voda, para, alkohol, morska voda, masnoća…

Dimenzije: od 4 x 4 do 50 x 50 mm (Dostupna je i kružnog preseka). Temperatura: 120°C. Pritisak: Rotaciono - 20 bar; Naizmenično - 40 bar; Statičko (Ventil) - 60 bar. Gustina (g/cm3): 1,1 - 1,3. Ph vrednost: 6 - 8.


Pamucna Grafitna Pletenica

Pamučna grafitna pletenica

Pletenica izrađena od kvalitetnih pamučnih vlakana, impregnirana mazivom i grafitom. Ova pletenica ima dobru otpornost na trenje i toplotnu provodljivost.
Primena: Pletenica je pogodna za zaptivanje potapajućih i centrifugalnih pumpi i ventila. Koristi se za zaptivanje instalacija i oprema u hemijskoj, farmaceutskoj, prehrambenoj industriji...
Medijum: Industrijske i otpadne vode, para niskog pritiska, ulja.

Dimenzije: od 4 x 4 do 50 x 50 mm. Temperatura: 150°C.
Pritisak: Rotaciono - 10 bar; Naizmenično - 20 bar; Statičko (Ventil) - 60 bar. Gustina (g/cm3): 1,1 - 1,3. Ph vrednost: 6 - 8.


Keramicka Pletenica

Keramička pletenica

Pletenica je izrađena od kvalitetnih keramičkih vlakana. Otporna je na visoke temperature (termički je stabilna), na udare i koroziju.
Primena: Koristi se kao toplotni izolator, kao vatrootporni materijal za boce i sudove, poklopce i vrata peći, peći bojlera, toplotnih kotlova i suvo zaptivanje niskog pritiska. Koristi se u industriji stakla, metalurgiji i u koksarama u termoelektranama.
Medijum: Voda, para, goriva, ulja, alkalni rastvori, kiseline.

Dimenzije: od 6 x 6 do 50 x 50 mm.
Temperatura: 800°C. Gustina (g/cm3): 0,5 - 0,7. Ph vrednost: 5 - 11.


Keramicka Pletenica sa Zicom

Keramička pletenica sa inconel žicom

Pletenica je izrađena od kvalitetnih keramičkih vlakana, ojačana hromiranom čeličnom žicom. Otporna je na visoke temperature (termički je stabilna), na udare i koroziju.
Primena: Koristi se kao toplotni izolator, kao vatrootporni materijal za boce i sudove, poklopce i vrata peći, peći bojlera, toplotnih kotlova i suvo zaptivanje niskog pritiska. Koristi se u industriji stakla, metalurgiji, u koksarama u termoelektranama, čeličanama, topionicama, industriji aluminijuma.
Medijum: Voda, para, goriva, ulja, alkalni rastvori, kiseline.

Dimenzije: od 4 x 4 do 100 x 100 mm.
Temperatura: 1100°C. Gustina (g/cm3): 0,5 - 0,7. Ph vrednost: 3 - 12.


Aramidna Pletenica

Aramidna Pletenica

Ovaj tip pletenice je izrađen od kevlarnog (aramid) pletiva impregniranog teflonskom disperzijom i mazivom. S obzirom da je napravljena od vlakana kevlara ova pletenica ima otpornost sličnu čeliku. Može podneti radne uslove sa ekstremnim pritiscima na raznim medijima. Pletenica od kevlara može biti ugrađena sama ili kao krajnji prsten u kombinaciji sa drugim tipovima pletenica u svrhu kombinovanja osobina u zavisnosti od radnih uslova. Pletenica kevlara se uglavnom koristi kao zamena za azbestnu pletenicu koja se izbacuje iz primene zbog svojih štetnih osobina po Ijudsko zdravlje. Sa aspekta osobina, kevlar pokriva šire radne uslove od azbesta tako da se može koristiti kao zamena.
Primena: Pletenica od kevlara se najčešće koristi u prehrambenoj industriji, papirnoj, tekstilnoj i hemijskoj industrijij, na pumpama i ventilima u hidroelektranama, termoelektranama i čeličanama, kao i na medijima sa konzistencijom cementne kaše.
Medijum: Voda, para, ulja, rastvarači, zahvaljujući velikoj jačini aramidnih vlakana, pletenica je pogodna za primenu kod abrazivnih medija kao što su : pesak, cementna kaša i druge zrnaste materije…

Temperatura: -100°C do 280°C.
Pritisak: Rotaciono - 20 bar; Naizmenično - 100 bar;Statičko (Ventil) - 200 bar.
Gustina (g/cm3): 1,3 - 1,5. Ph vrednost: 2 - 12.


Ramie Pletenica

Ramie pletenica

Pletenica je izrađena od visokokvalitetnih Ramie vlakana impregniranih teflonom i mazivom. Ramie vlakana su dosta jača od pamuka i konoplje. Ima visoku otpornost na abraziju, istiskivanje i nizak nivo trenja. Jednostavna je za montažu i održavanje.
Primena: Posebno je dobra za ventile ili pumpe kod kojih se zahteva otpornost na koroziju koju prouzrokuje morska voda ili neki sličan korozivni rastvor. Koristi se u brodogradnji, rafinerijama, prehrambenoj industriji (šećerane)i u proizvodnji pića (pivare).

Temperatura: -40°C do 120°C.
Pritisak: Rotaciono - 20 bar; Naizmenično - 20 bar; Statičko (Ventil) - 30 bar.
Gustina (g/cm3): 1,3 - 1,55. Ph vrednost: 5 - 11.


Kynol Pletenica

Kynol pletenica

Pletenica je izrađena od fenolnih vlakana, impregnirana PTFE disperzijom i specijalnim podmazivačem. Fenolna novoloid vlakna su u prednosti u odnosu na aramidna i teflonska. U poređenju sa teflonskim, fenolna vlakna nisu podložna ekstruziji. U odnosu na aramidne, mnogo su pogodnija za mekša vratila jer ne habaju materijal osovine. Kynol pletenica je niske specifične težine i otporna je na toplotu i hemikalije.
Primena: Zaptivanje pumpi i ventila u industriji papira, šećera, hemijskoj industriji, farmaceutskoj, industriji hrane…
Medijum: Voda, para, neutralni rastvori, alkalni rastvori, interni gasovi, rastvarači, mineralna ulja, masti, abrazivne supstance, paste…

Temperatura: 250°C.
Pritisak: Rotaciono - 25 bar; Naizmenično - 25 bar; Statičko (Ventil) - 80 bar.
Ph vrednost: 2 - 12.